Κωνσταντίνος Σ. Ορφανάκος

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Σύντομο Βιογραφικό

Ο Κωνσταντίνος Ορφανάκος γεννήθηκε το έτος 1976 στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Γονείς του ήταν ο Σαμπάτης Ορφανάκος, Στρατιωτικ΄ός Ιατρός (Μικροβιολόγος) και η Μαγδαληνή Ορφανάκου – Αριστοτέλους, Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης.

Σπουδές

Αποφοίτησε το έτος 1999 από την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου, University of the West of England, Bristol, του Ηνωμένου Βασιλείου και του απονεμήθηκε το πτυ΄χίο Bachelor in English Law.  

Στο ίδιο Πανεπιστήμιο, περάτωσε τις μεταπτυχιακές σπουδές τον Οκτώβριο 2000, με γνωστικό αντικείμενο στο Διεθνές Δίκαιο. Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο, Δίκαιο Προστασίας Περιβάλλοντος, Ανθρώπινα Δικαιώματα, Εμπόριο και Περιβάλλον, Διεθνές Δίκαιο σε Συρράξεις ήταν ορισμένα από τα θέματα με τα οποία ενασχολήθηκε και του απονεμήθηκε το πτυχίο Master of Laws in International Law. 

H μεταπτυχιακή του εργασία, με τίτλο: Antarctica is a special and unique environment, which has deserved and received a special and unique response“, αποτέλεσε κριτική μελέτη του συνόλου των ρυθμιστικών κανόνων, που υιοθετήθηκαν για την προστασία του περιβάλλοντος της Ανταρκτικής, αξιολογώντας την αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος και εξετάζοντας κατά πόσο είναι εφικτή η διατήρηση του “εύθραυστου” περιβάλλοντος της περιοχής. 

Το Μάρτιο 2003 με πράξη του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. οι ανωτέρω τίτλοι σπουδών αναγνωρίστηκαν ως ισότιμοι και αντίστοιχοι των ημεδαπών απονεμομένων πτυχίων.

Σταδιοδρομία

Πραγματοποίησε άσκηση δικηγορίας στη Θεσσαλονίκη στο Δικηγορικό Γραφείο του Γεωργίου Τζαρίδη και της Δρ. Σοφίας Τζωρτζακάκη. Το έτος 2004 διορίστηκε Δικηγόρος στον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης. Άσκησε το λειτούργημα του Δικηγόρου έως το έτος 2009, διατηρώντας γραφείο στην πόλη της Θεσσαλονίκης. 

Το έτος 2009 διορίστηκε Συμβολαιογράφος. Από ΄τότε μέχρι σήμερα είναι Συμβολαιογράφος Θεσσαλονίκης.

Ενδιαφέροντα

Από το 1982 ως πρόσφατα υπήρξε μέλος της Προσκοπικής Κίνησης, της μεγαλύτερης εθελοντικής, μη-πολιτικής, παιδαγωγικής κίνησης για νέους ανθρώπους. Την τελευταία περίοδο ενεργής δράσης, συνέδραμε στη διοίκηση του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων τόσο σε τοπικό επίπεδο με ευθύνη τη διαχείριση των θεμάτων που σχετίζονται με τα ακίνητα του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων στη Θεσσσαλονίκης, όσο και σε πανελλήνιο επίπεδο ως μέλος των Διεθνών Σχέσεων και εκπροσώπησης του Σώματος Ελλήνων Προσκόπων και παγκόσμιο επίπεδο.

Κατά την διάρκεια των μεταπτυχιακών του σπουδών, εκλέχθηκε εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών στην «Επιτροπή Σχεδιασμού του Μεταπτυχιακού Προγράμματος». Σκοπός της επιτροπής ήταν η ανάπτυξη του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Δυτικής Αγγλίας

Είναι παντρεμένος με την Μαρία Καψάσκη και έχουν αποκτήσει ένα υιό, τον Αντώνη. Ζεί και εργάζεται στη Θεσσαλονίκη

Aρχαιρεσίες του Σ.Σ.Ε.Θ.

Κατόπιν προτροπής συναδέλφων – φίλων